Actueel nieuws over de Aziatische hoornaar


 

De verspreiding van de Aziatische hoornaar is niet meer te stuiten. Het is wel een noodzaak om de populaties van dit invasieve insekt onder controle te houden.

Lees meer: Aanbevelingen voor de strijd tegen Vespa Velutina in 2024

Op 7 maart '24 vond een voordracht plaats over de Aziatische hoornaar. Indien je niet aanwezig kon zijn, maar toch een idee wil hebben van de krachtlijnen die naar voor werden gebracht, volgt hier een kleine blog.

Lees meer: Voordracht rond de AH i.s.m. gemeentebestuur van Bonheiden - notities

Iedereen is welkom op 7 maart 2024 in de schepenzaal van het gemeentehuis Bonheiden Jacques Morrensplein 10 om 19u30 uur, de voordracht is gratis. De spreker van dienst is Kevin Verbeek die zich al meerdere jaren in dit onderwerp heeft gespecialiseerd.

Lees meer: Informatieve voordracht rond de Aziatische Hoornaar in samenwerking met het gemeentebestuur van...

Er heerst een algemene consensus dat de Aziatische Hoornaar (AH) veel schade berokkent aan onze biodiversiteit. Het is dan ook nodig deze soort zoveel mogelijk te beperken in haar uitbreiding.

Lees meer: De strijd tegen de Aziatische Hoornaar

Sorry, this website uses features that your browser doesnвЂt support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and youвЂll be all set.

Wij gebruiken cookies

Deze site gebruikt wettelijk toegestane functionele cookies en analytische cookies die geen persoonsgegevens verzamelen. Uw toestemming is dus niet vereist, maar u kan optioneel wel een keuze maken. Gebruik de link hieronder om de privacy clausule te lezen.