Door de jaren heen veranderde er heel wat voor bijen en imkers. bij in de vluchtZo gebruiken moderne imkers in onze streken geen korven meer, maar houten of kunststof kasten. Korven doen nog wel eens dienst om zwermen te vangen, maar zelden nog als huisvesting voor bijen.
De gevlochten korf herinnert wel aan de beginjaren van de imkerij en blijft daarom het symbool bij uitstek voor veel imkerijen en imkersverenigingen.

jo en benNiet alleen de huisvesting van de honingbij veranderde doorheen de jaren. Bijen hebben het vandaag de dag veel moeilijker om hun kolonie in stand te houden. Het klimaat verandert, vervuiling neemt enorme proporties aan, er is geen ruimte meer voor natuurlijke plantengroei, monoculturen en pesticiden tasten het leefgebied van bijen aan … kortom, de overlevingskansen van bijen zijn allesbehalve optimaal. Ook de varroamijt ondermijnt de gezondheid van volken en vergroot de ziektedruk. Toch blijven heel wat imkers in de ban van deze boeiende beestjes. Je hoort hen wel eens zeggen: “eens je door bijen gestoken bent, raak je er niet meer van af!” En dat is alleen maar positief bedoeld natuurlijk!

De Imkersbond Bonheiden wil graag een steentje bijdragen aan de bewustmaking rond bijen. Het tij kan maar op één manier keren: door samen te werken. De kerntaken van onze vereniging bestaan erin om te informeren, de kennis van onze leden uit te breiden en niet-leden te laten proeven van een fantastische bezigheid. We moeten mensen ook bewust maken van de gevaren en problemen die ons in de toekomst te wachten staan. Want bijen zijn noodzakelijk voor de bestuiving van veel plantensoorten die mensen en dieren nodig hebben om te overleven. Iedereen kan op zijn eigen manier helpen om de habitat van bijen te verbeteren. Niet overtuigd? Kom eens langs en het zachte gezoem van onze bijen zal je snel over de streep trekken!dode bijen
De Imkersbond Bonheiden vzw is lid van de cultuurraad en milieuraad van de gemeente Bonheiden.
Onze bond is ook aangesloten bij provinciale en gewestelijke imkersverenigingen.

Sorry, this website uses features that your browser doesnвЂt support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and youвЂll be all set.