Informeren en (bij)leren

zoemuitDe Imkersbond Bonheiden heeft de volgende kerntaken: informatie verstrekken en educatieve activiteiten organiseren. Onze vereniging streeft ernaar om kennis over bijen en de imkerij zo breed mogelijk over te brengen bij imkers en niet-imkers. Met onze theoretische en praktijkgerichte bijeenkomsten dragen we een steentje bij aan de kennis van onze imkers en sympathisanten zodat ze beter inspelen op de veranderlijke leefwereld en problemen waarmee bijen vandaag de dag kampen.

Voorts organiseren we infosessies en activiteiten voor kinderen en volwassenen die nog niet thuis zijn in de wondere wereld van de honingbij. Meer informatie hierover vind je terug op deze website in het menu Zoem-In.

Wij bieden informatie aan via diverse kanalen:vergadering

Onze leden informeren we via:

  • het ledenblad
  • vergaderingen over theoretische en praktische thema’s
  • uitstappen naar andere imkers-verenigingen en natuur-educatieve centra
  • het imkerscafé
  • voordrachten over bijen, imkeren …


Niet-leden informeren we via:

  • jaarmarktenrondleiding
  • rondleidingen en workshops in de Zoem-In, onze educatieve bijenstand
  • lokale evenementen zoals de Roefeldag en dag van de vereniging

workshopWe organiseren beginnerscursussen.
We promoten bijenteelt in ruime zin en prijzen producten van eigen bijen aan.
We ijveren voor een evenwichtig, bijenvriendelijk leefmilieu.
We zetelen in diverse gemeentelijke adviesraden.
We zijn aangesloten bij overkoepelende imkersverenigingen.

Uitleendienst

Ontsmetten materiaalDe voorbije jaren bouwde onze vereniging een kleine bibliotheek uit met boeken over bijen houden. Heb je tijdens de lange winteravonden of hete zomerdagen niets om handen, dan weet je alvast waarnaartoe voor wat interessante lectuur.

Behalve kennis heb je ook materiaal nodig om bijen te houden. De dure aankoop daarvan kan een hinderpaal vormen om te imkeren. Bovendien gebruik je sommige apparaten maar af en toe. Daarom heeft de Imkersbond Bonheiden een uitleendienst. Zie materiaal ontlenen.

IBB organiseert werkdagen waarbij het materiaal kan ontsmet worden.
Het is ook mogelijk om jouw eigen was te laten waswafelen op de jaarlijkse waswafeldag of na afspraak op een ander moment.

Socioculturele werking

proostWe dragen de socioculturele werking binnen de Imkersbond Bonheiden een warm hart toe. We werken aan de vriendschappelijke omgang tussen al onze leden met gezamenlijke activiteiten zoals winterwandelingen, daguitstappen, ledenfeesten …
Een gezellige, ontspannen sfeer is daarbij een must. Imkers en hun buren hebben er immers belang bij dat ze in de eerste plaats vrienden zijn, want dan is er altijd een helpende hand in de buurt.

Deze socioculturele activiteiten sluiten ook prima aan bij de informerende rol van onze imkersvereniging, want tussen pot en pint of tijdens een fijne wandeling is onze gezamenlijke passie vaak hét gespreksonderwerp.

Samen aankopen

Imkeren is geen alledaagse hobby of vak. Je loopt niet even de supermarkt binnen om een kapruin te kopen, je rijdt niet langs de drive-in om een nieuwe bijenkast mee te nemen, bloemenzaad uit het tuincentrum is niet de beste keuze voor bijen …
Daarom bundelt de Imkersbond Bonheiden aankopen wanneer dat mogelijk is. Op die manier kunnen we vaak producten van een betere kwaliteit voor een lagere prijs kopen. Samen aankopen gebeurt zowel op vraag van onze leden als op vraag van leveranciers. Het doel is bijna altijd hetzelfde: de werkomstandigheden van onze imkers en levenskwaliteit van onze bijen verbeteren.
Kasten, bloemenzaden, medicatie … zijn enkele voorbeelden van groepsaankopen die al plaatsvonden.

Sorry, this website uses features that your browser doesnвЂt support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and youвЂll be all set.