Imkermateriaal ontlenen

Lukt het je niet altijd om je vrij te maken op dagen die de Imkersbond Bonheiden vzw inplant? Of verwerk je grote hoeveelheden en werk je liever van thuis uit? Wie niet zelf over alle materiaal beschikt, kan spullen lenen bij de IBB.

Om bijen te houden heb je niet alleen kennis nodig, maar ook het juiste materiaal. De dure aankoop van al dat materiaal kan je hobby in de weg staan. Bovendien gebruik je sommige omvangrijke apparaten maar af en toe. Daarom kunnen volle leden van de Imkersbond Bonheiden vzw een beroep doen op de uitleendienst.

Ten minste 14 dagen vóór een geplande IBB-activiteit moet je het ontleende materiaal wel terugbezorgen.

De Imkersbond Bonheiden vzw beschikt onder meer over de volgende toestellen:bijenkorf

• refractometer;
• was smelter in inox voor 15 ramen met stoomtoestel op elektriciteit 220 volt. Alleen te gebruiken met regenwater of gedemineraliseerd water;
• was smelter in rvs voor meer dan 33 ramen, werkt op gas;
• honingslinger;
• vaten in rvs voor ontsmetting, werken op gasbranders (2x100 l). Het ontsmettingsmiddel (NaOH) is niet inbegrepen;
• het gas nodig voor de wassmelter en ontsmettingsvaten is niet inbegrepen;
• …

De IBB beschikt ook over een waswafeltoestel. Dit toestel wordt uitsluitend uitgeleend aan imkers die daarvoor bij de vereniging een degelijke opleiding gekregen hebben. Het gaat om een kostbare machine waarmee je voorzichtig moet omspringen. Het is wel mogelijk om jouw eigen was te laten waswafelen op de jaarlijkse waswafeldag of na afspraak.

De materiaalbeheerder controleert of alle materiaal in goede staat uitgeleend wordt. Als het materiaal beschadigd of vuil terugkeert, dan zullen de herstel- en schoonmaakkosten aangerekend worden aan de ontlener. Blijkt een toestel onbruikbaar, dan betaalt de ontlener de kosten voor een nieuw toestel.

Raakt het toestel beschadigd of onklaar, dan breng je de materiaalbeheerder hiervan uit eigen beweging op de hoogte. Indien je tweemaal na elkaar een toestel beschadigd of onbruikbaar binnenbrengt zonder melding, kun je geen materiaal meer lenen.

Wil je graag materiaal lenen? Vul dan gewoon een aanvraag in via het contactformulier.