historiek start

Op 14 januari 1902 wordt met het opstellen van een reglement een nieuwe vereniging in het leven geroepen onder de naam ‘Maatschappij der Bieboeren’.

Voor en na WOII worden er enkele vergaderingen per jaar georganiseerd, die hoofdzakelijk in het teken staan van het reizen met de bijen. Deze imkersreizen gebeuren tot de jaren ’30 nog met paard en kar naar de Limburgse Heide. Het is ook in deze periode dat het eerste teerfeest (ons latere ledenfeest) georganiseerd wordt in “t klein maandeke”.

moer gevondenIn 1956 is de imkersbond even stuurloos na het overlijden van haar voorzitter. Een jaar later worden de activiteiten weer hervat onder invloed van een nieuwe wind in het bestuur. Vanaf dat jaar is er meer informatie gekend gebleven. Op 7 mei 1964 wordt er onder de nieuwe benaming, Imkersbond Bonheiden, een nieuwe start genomen met een nieuw reglement van inwendige orde. Met de jaren groeit de imkersbond uit van een lokale tot een regionale vereniging. Eind jaren ’60 maakt de varroase jacobsoni haar intrede in Europa en in 1970 start men met het initiatief: ‘Ten huize van’. De gastimker ontvangt collega’s met vrouw en kind, waarbij de hapjes, drankjes en nodige imkerswijsheden natuurlijk niet mogen ontbreken. Vier jaar later worden er voor het eerst in Muizen nakomelingen gekweekt en verdeeld uit geïmporteerde carnicamoeren.

bevruchtingsstandIn 1976 worden 11 kolonies vernietigd omwille van een vermoedelijke besmetting met nosema. Gelukkig is er ook positief nieuws, onze imkersbond verzustert met imkersbond Berlicum Nederland en het beeld van onze patroonheilige, Sint-Ambrosius, wordt gerestaureerd . En dat is niet het enige, de bond viert weldra zijn 75 jaar bestaan en daarvoor wordt een heuse vlag ontworpen. De feestelijkheden worden in 1977 ingezet met een autozoektocht, gevolgd door een jubileumviering en ontvangst op het gemeentehuis. Afsluiten doen we met een jubileumreis naar het bijenteeltmuseum te Kalmthout. De daaropvolgende 2 jaar worden gekenmerkt door een aantal nieuwe initiatieven. De overheid richt voor het eerst een ziektedienst op voor nosemoseonderzoek, de IBB organiseert in het najaar een imkerscursus voor niet-leden en de plantenruildag wordt in het leven geroepen.

natuurcomputers

Begin jaren ’80 kent de bond een sterke groei, maar dit geldt ook voor een onbekende bijenmijt die oprukt vanuit het Oosten. Om de aanwezigheid van deze mijt in de bijenkasten na te gaan, worden de eerste gaasbodems in gebruik genomen. De imkersbond vergroot tevens haar aantrekkingskracht door het in gebruik nemen van een geïsoleerde paringsstand in Rijmenam en het huren van Befferveld. Dierenpark Planckendael gaat een samenwerking aan met de vereniging voor demonstraties op het park. Een activiteit die in de komende jaren nog verschillende malen zal worden herhaald.

In 1983 worden De Krankhoeve en Sint Maartensberg als vergaderruimte ter beschikking gesteld en krijgt imkersstand Befferveld een opknapbeurt. Om onze leden nog beter te informeren verschijnt een jaar later ons eerste ledenblad en wordt er tweemaal per jaar een imkerscafé georganiseerd. Halfweg jaren ’80 worden de eerste varroahaarden in onze omgeving gesignaleerd, er mag dan ook niet meer gereisd worden zonder gezondheidsattest. Gelukkig kan onze bond nu beschikken over een eigen gezondheidsconsulent die onze leden met raad en daad zoveel mogelijk probeert bij te staan. Allerlei omstandigheden zorgen ervoor dat de paringsstand verhuist van Rijmenam naar Befferveld. Alle goede zorgen ten spijt hebben enkele jaren later alle volkjes op Befferveld varroa. Maar het is niet alleen kommer en kwel, want voor het eerst sinds lange tijd wordt er weer een gezamenlijke reis met de bijen georganiseerd.vlechten

Begin jaren ’90 krijgt het schuurtje op Befferveld een opfrissing en wordt er geïnvesteerd in meer duurzame kunststofbijenkasten.  Maar daar blijft het niet bij: de imkersbond schaft zich ook een stoomwassmelter aan en onderschrijft een eigen verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. In ’92 mogen we weer aanschuiven aan de feesttafel, want onze bond bestaat 90 jaar en dus mag een barbecue met quiz en wandeltocht niet ontbreken. Twee jaar later wordt de AVIB (Antwerpse Vereniging voor ImkersBelangen) opgericht, nemen we voor de eerste maal deel aan de roefeldag en wordt onze plantenruildag vergezeld van een echt pannenkoekenfestijn! Eind jaren ’90 wordt gekenmerkt door de jaarlijkse meerdaagse uitstappen naar Nederland, Zuid-Engeland en het Zwarte Woud. Ondanks de vele activiteiten die de bond organiseert en het feit dat onze bond geen last heeft van de wereldwijde crisis blijft het aantal nieuwe leden beperkt. Actieve jongeren vinden blijkt moeilijker dan geld! Ondertussen heeft de voorzitter het geweldige idee opgevat om een educatieve bijenhal op het terrein van de Krankhoeve te verwezenlijken. Het zal nog tot 2007 duren vooraleer die er ook effectief komt. 2002 is weer een feestjaar, de bond bestaat nu immers 100 jaar en dat kan niet onopgemerkt voorbij gaan! Dit eeuwfeestjaar worden er dan ook verschillende extra activiteiten georganiseerd voor zowel leden als niet-leden.

100 jaar vzw

Wilt u nog meer te weten komen over de geschiedenis van onze vereniging? Dan moet u zeker eens een kijkje nemen in het 111-pagina tellende naslagwerk dat gemaakt werd voor de viering van ons 100-jarig bestaan. Vraag er gerust eens naar bij iemand van het bestuur.

Sorry, this website uses features that your browser doesnвЂt support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and youвЂll be all set.