Het kan al eens gebeuren dat we als imker na de winterperiode al onze bijen kwijt zijn, ondanks alle goede zorgen die we aan onze volken dachten gegeven te hebben. Gelukkig kunnen we ons in zo'n geval wenden tot de imkersbond die dan meezoekt naar een oorzaak (om eruit te leren) en oplossing

 
De Zoem-In is opgezet als een educatieve bijenstand. Tijdens de opendeurdagen, wordt steeds één onderwerp van het imkeren toegelicht en wordt na de theorie ook dadelijk overgegaan tot de praktijk. Als imker weet je wel dat er veel meer moet gebeuren achter de schermen dan enkel het openen van de kasten tijdens deze opendeurdagmomenten. Gelukkig beschikken we over een vrijwilligersgroep die zich de gezondheid van de bijen van de Zoem-In ter harte neemt.
Eén van de elementen van het imkeren is het maken van afleggers op het ogenblik dat de bijenvolken (te) groot worden. Deze afleggers dienen vele doelen. Zo zijn ze naast zwermremmers bijvoorbeeld ook varroaverminderaars en het zijn reservevolken voor het geval er iets zou gebeuren met de produktievolken.
Bij de Imkersbond Bonheiden proberen de vrijwilligers nog een stapje verder te gaan door ook afleggers te maken voor de leden die al hun bijen kwijt zijn. In het intern reglement van de bond kan je nalezen aan welke voorwaarden je moet voldoen om je op te geven voor het krijgen van een dergelijke aflegger.
Dit jaar konden op deze manier 6 afleggers gemaakt worden ten voordele van de onfortuinlijke imkers. Het is een service die we als bond elk jaar, zonder enige vorm van garantie, proberen aan te bieden aan de leden. Feit is dat deze noodboei ten zeerste gewaardeerd wordt door de leden.
 
Blij met het krijgen van een afleggerBlij met het krijgen van een aflegger  Afleggers 2De administratie wordt in orde gebracht   Afleggers 3Het werk aan de bijen om de afleggers te maken
 

 Hoe je een dergelijke aflegger kan maken, wordt uitgelegd in dit artikel van de kennisbank.

Sorry, this website uses features that your browser doesnвЂt support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and youвЂll be all set.