Een wesp is geen bij

Tijdens de feestelijkheden rond het 100-jarig bestaan van de Imkersbond Bonheiden uitte toenmalig voorzitter Eric Rosiers voor het eerst publiekelijk zijn grote imkersdroom: een educatieve bijenhal aan de Krankhoeve.Zoem-in

Nadat het idee enkele jaren werd opgeborgen, leverde het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Bonheiden op 7 september 2006 een stedenbouwkundige vergunning af aan de Imkersbond Bonheiden. Een project onder de naam “natuur en milieu educatieve bijenhal aan de Krankhoeve in Bonheiden”.

Op 18 maart 2007 vereerde Schepen van Milieu, Dhr. Jan Thirion, de Imkersbond Bonheiden met het leggen van de eerste steen van dit ambitieuze project.

Hierna werd de bouwplaats rond de Krankhoeve constant het toneel van vrijwillige bedrijvigheid. Er werd ijverig beton gestort, gemetst, dak gelegd, ramen, deuren en elektriciteit voorzien, gevoegd, … . Zelden overtroffen imkers de vlijt van hun bijtjes in bouwlust. Toen alles boven de grond behoorlijk vorm begon te krijgen, zetten sommigen een ondergrondse explosievenzoektocht op. Een historisch voorbeeld van bodemsanering!

Op 15 juni 2008 was het dan eindelijk feest! Onder goedkeurend oog van talrijke leden en sympathisanten, onthulden burgemeester Eric Duchesne samen met Jan Thirion de naamplaat “Zoem-In”. Een zoete droom werd hierbij een realiteit, terwijl een monument - de Krankhoeve - opnieuw een beetje meer hersteld werd in haar oorspronkelijke glorie.