Wat is nu het beste? Oxaalzuur bedruppelen of oxaalzuur verdampen?

De schrijvers van dit artikel bestudeerden de effecten van het druppelen van oxaalzuur, het verdampen van oxaalzuur en het roken met oxaalzuur (fogging) voor het verminderen van de Varroa destructor besmettingen. Na het vinden van de meest effectieve methode, zochten ze verder uit welke intervals dienen gehandhaafd te worden tussen verschillende behandelingen om een optimaal effect te bekomen.

Er werd een vergelijking gemaakt tussen :

  • het bedruppelen van 50 ml 3% oxaalzuur oplossing
  • het verdampen van 4 gr oxaalzuur
  • het gebruik van een 'insectfogger' met 2,5% oxaalzuur opgelost in ethylalcohol
  • niet-behandelde volken

Na 3 weken gaf enkel de verdamping van oxaalzuur een significante reductie in de besmettingsgraad van de varroa, wat zich resulteerde in significant meer broed en meer volwassen bijen.

Er werd vervolgens gekeken welke het beste interval is tussen twee verdampingen met oxaalzuur.

Alle kolonies kregen een verdamping van 4 gr oxaalzuur per keer. De gekozen intervallen waren 3 dagen, 5 dagen en 7 dagen.

De testen wezen uit dat intervallen van 5 en 7 dagen een significant beter effect hadden dan de behandeling om de 3 dagen (en geen behandeling).

Conclusie : als je een punctuele behandeling wil uitvoeren tegen de varroa met oxaalzuur, opteer dan best voor de verdampingsmethode (ook wel sublimatie genoemd) en behandeling je volken om de 5 of om de 7 dagen.

bron : Recommendations for oxalic acid application and treatment intervals for reduction of Varroa destructor populations in western honey bee (Apis mellifera) colonies, Prouty, C; Abou-Shaara, HF; Stanford, B; Ellis, JD; Jack, C; Bee Culture mei 2024

Sorry, this website uses features that your browser doesnвЂt support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and youвЂll be all set.