Is propolis ook heilzaam in de strijd tegen bepaalde ziektebeelden? Een tipje van de sluier...

Candida albicans is een gistachtige schimmel die bij vrijwel iedereen aanwezig is als een normale gastkiem. Deze vestigt zich onder andere in de mond, de darm, op de huid en in de vagina. De schimmel leeft er in een vorm van symbiose met de daar aanwezige bacteriën.
Het kan gebeuren dat het evenwicht tussen de schimmel en de bateriën verstoord wordt. Dit wordt vaak waargenomen bij mensen met een verzwakt immuunsysteem. De schimmel kan dan de bovenhand nemen. We spreken in dat geval van candidiasis.
Indien de candidiasis zich voordoet in de mond, wordt dit aangeduid door de term orale candidiasis of 'spruw'. Deze presenteert zich als roomwitte letsels op het gehemelte, het mondslijmvlies en de tong en kan zich uitbreiden naar de keelholte. Orale protheses blijken de ontwikkeling van spruw ook in de hand te werken.

oral candidiasisSpruw op de tong

De huidige standaard behandeling tegen spruw bestaat uit het gebruik van schimmelwerende middelen als nystatine en miconazol. Beide middelen blijken efficiënt te zijn, maar vergen een lange behandeling om de candidiasis onder de knie te krijgen. Miconazol blijkt bovendien (ongewenste) interacties te kunnen hebben met andere geneesmiddelen, waardoor een goede opvolging van de patiënt nodig is.

Zoals we als imker weten heeft propolis een schimmeldodende eigenschap. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er reeds meerdere, kleinschalige, onderzoeken uitgevoerd werden om te zien in welke mate propolis een effect kan hebben in de behandeling tegen spruw. Dit leidde tot de publicatie van een 40-tal wetenschappelijke artikelen hierover.

Brito, Paiva, Martins en de Oliveira Scoaris analyseerden deze artikelen, filterden er duplicate studies uit en weerhielden enkel de meest relevante teksten.
Ze konden besluiten dat over al deze artikelen heen er sprake was van 188 patiënten met spruw, 109 hiervan werden behandeld met propolis (37 met een propolis gel 5%, 60 met een propolis gel 20% en 12 met een propolis en granen alcohol (propolis extract)).
Afhankelijk van het onderzoek, werd de propolis 3 tot 4 keer per dag toegediend.

In alle studies bleek er een duidelijke verbetering te zijn van de spruw en dat reeds na 7 tot 14 dagen.
De conclusie van de onderzoekers is dan ook dat propolis een goed alternatief is voor de schimmelwerende middelen als nystatine en miconazol.

Er worden eerlijkheidshalve toch ook enkele bedenkingen gemaakt.
Zo heeft de propolis een andere samenstelling in elke bijenkast. Dit kan leiden tot variabele resultaten (maar dus wel allemaal positief :)).
Er is ook weinig geweten over de interactie met andere medicijnen, allergische reacties en bijwerkingen.

bron: Bee World, Volume 100, Nummer 2, pagina 45

Sorry, this website uses features that your browser doesnвЂt support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and youвЂll be all set.